Categorie archief: Geen categorie

Veeg samen de vloer aan met Vuurwerk

Doet u mee aan de jaarlijkse vuurwerkopruimactie?
De gemeente zet na Oud en Nieuw alles in om vuurwerkresten zo snel mogelijk van de straat te halen. Niet alleen willen we allemaal de stad graag snel weer schoon hebben, het is ook een stuk veiliger als de vuurwerkresten zo snel mogelijk na de jaarwisseling worden opgeruimd.

Woningcorporaties, Stedelijk Beheer van de gemeente en Leidse inwoners slaan daarom ieder jaar de handen ineen om deze grote vuurwerk opruimklus samen te klaren. Doet u op 1 of 2 januari ook mee met de jaarlijkse vuurwerkopruimactie?

Hoe kunt u meedoen?

U organiseert zelf, samen met buurtbewoners, een veegploeg. U spreekt met elkaar af op welke dag, 1 of 2 januari, u gaat vegen en hoe laat en op welke locatie jullie aan de slag gaan. Zorg ervoor dat iedereen zijn eigen opruimmateriaal als bezems en vuilniszakken meeneemt. Komt u opruimmateriaal te kort? Geef dit dan bij uw aanmelding door zodat samen naar een oplossing kan worden gezocht.

Om de opruimactie nog iets gezelliger te maken is er budget beschikbaar om tijdens of na de werkzaamheden samen nog iets lekkers te eten en drinken. Want het is natuurlijk ook gezellig om samen met de andere bewoners in de buurt aan de slag te gaan.

Aanmelden

Wilt u zich met een veegploeg voor de vuurwerkopruimactie aanmelden? Stuur dan voor 10 december een mail naar André van Dijk, a.vandijk@onsdoel.nl. Zet in de mail u naam, mailadres, huisadres en (mobiele)telefoonnummer. Geef daarnaast aan uit hoeveel personen de opruimploeg bestaat en op welke dag jullie in welke straat of straten willen gaan vegen. De gemeente neemt na aanmelding contact met u op.

Wilt u wel meedoen, maar hebt u niet zelf een veegploeg, dan kunt u zich aanmelden bij het wijkbestuur bestuur@wijkroomburg.nl , zodat wij een veegploeg kunnen samenstellen.

Maak kan op een buurtcheque van €1000,-

Als u zich met een veegploeg aanmeldt voor de vuurwerkopruimactie, kunt u ook kans maken op een buurtcheque ter waarde van €1000,-. Wilt u kans maken op deze buurtcheque bedenk dan samen met de buurt wat u in de wijk zou willen aanpakken of organiseren. Is er bijvoorbeeld een speelplek waar nodig wat kleine reparaties uitgevoerd moeten worden, wilt u de wijk graag opfleuren met extra planten of bloembakken of hebben jullie zelf een ander idee?

Zet dan jullie idee op papier en vermeld deze bij uw aanmelding. Uit alle ingebrachte ideeën wordt er uiteindelijk één getrokken die met behulp van de buurtcheque kan worden uitgevoerd.

 Samen vegen wij de vloer aan met vuurwerk!

Model spoorbeurs in buurtcentrum Matilo zaterdag 17 oktober 10-15 uur. Zie de nieuwsbrief.

Verkeerssituatie schoolomgeving Arcade, bijeenkomst 27 oktober 15.30-17.00 uur  in de Arcade over de maatregelen in dit rapport dat n.a.v. de eerdere bijeenkomst is gemaakt.

Halloween en vossenjacht 31 oktober. Zie nieuwsbrief. 

1 januari volgende deadline voor subsidie leefbaarheidsideeën. Zie eerdere bericht hieronder.

Een idee voor een leefbaarder wijk? Dien het in!

Vanaf 1 juli heeft de gemeente geld beschikbaar voor wijkinitiatieven op het gebied van leefbaarheid. Kleine en iets grotere projecten komen in aanmerking voor volledige of gedeeltelijke subsidiëring. Het bestuur van de wijkvereniging Roomburg roept iedereen op hier ideeën voor in te dienen. Denk aan openbare ruimte, verkeer, welzijn, veiligheid, communicatie en participatie. De eerste deadline voor projecten is 1 september, de volgende 1 januari. De procedure en voorwaarden staan op www.leiden.nl/subsidieregeling. Indiening moet bij de gemeente. Het wijkbestuur hoort ook graag welke ideeën er leven en is van harte bereid om mee te denken: bestuur@wijkroomburg.nl.

U hebt vast ook wel gedachten over wat onze wijk nog aantrekkelijker zou kunnen maken. Allerlei initiatieven zijn denkbaar. Tot €3000,- wordt het gehele bedrag gesubsidieerd. Het wijkbestuur denkt bijvoorbeeld aan kleine verkeerskundige ingrepen, betere informatie over wat er in de wijk allemaal voor bijzonders is te vinden, het organiseren van sportieve of culinaire activiteiten, duurzaamheidsinitiatieven of het verbeteren van de voorzieningen in het park. Zo maken we samen de wijk mooier, leuker en nog meer een prettige samen-leving!

29 augustus: feest Hockeyclub Roomburg 80 jaar. Omwonenden welkom!

Op zaterdag 29 augustus wordt er een fantastische openingsdag georganiseerd,  waarbij een mix is gezocht tussen hockey en muziek. Deze dag is niet alleen voor leden, maar ook voor buurtbewoners en andere belangstellenden. Het initiatief “Hockey en muziek” komt niet zo maar uit de lucht vallen. Door Johan Wakkie (ex directeur KNHB) en de KNHB is er bij de start van dit initiatief gerefereerd aan een brief van minister van OCW Jet Bussemaker. Deze brief van 8 juli 2014 heeft als titel “Cultuur verbindt: een ruime blik op cultuurbeleid”. Het gaat hierbij om de verbinding van de domeinen welzijn, zorg, sport en onderwijs. Er  is van regeringswege een subsidie beschikbaar gesteld om een programma te laten uitwerken om de relatie tussen kunst, cultuur en andere maatschappelijke domeinen te verkennen en te versterken.

LHC Roomburg doet mee aan de pilot van dit initiatief en heeft op basis daarvan het volgende programma samengesteld.

1. ’s Ochtends van 10.00 – 12.00 is er een workshop zeemansliederen voor senioren (65+) uit de wijk,  o.l.v. van zeemanskoor “Rumore di Mare”. Tegelijkertijd zijn er op de velden hockey activiteiten door de jongste jeugd. De senioren krijgen de kans wat van het jeugdhockey te zien waarna een nummer zal worden ingestudeerd én uitgevoerd voor alle aanwezige belangstellenden.

2. Van 13.00 – 17.00 is de jeugd van 8 – 14 jaar (zowel leden als niet-leden via de scholen) aan de beurt. Een middag waarbij afwisselend muziek workshops i.s.m. met de Rockademy en hockey clinics door Heren 1 worden aangeboden. De workshops muziek worden geleid door muzikanten. Er zal o.a. een zang workshop zijn maar ook een E-workshop (van het maken van E-music tot het DJ-en zelf)

3. Vanaf 17.00 is er een feestelijk aangeklede lustrumborrel mét live muziek (een crossover tussen Leids gearriveerd en aanstormend talent). Hiervoor zijn naast de leden, ook buurtbewoners, sponsoren, gemeente en pers uitgenodigd. U bent van harte welkom!

Stadswarmte uit Rotterdam?! Onze reactie.

De gemeente heeft besloten ons stadswarmtenet aan te sluiten op Rotterdam.  http://gemeente.leiden.nl/nieuwsitem/artikel/rotterdam-verwarmt-leiden/600/ Wij hebben samen met Stevenshof een reactie gestuurd naar de wethouder en de gemeenteraad, waarin we vragen de betaalbaarheid van onze warmtevoorziening in het oog te houden, na te denken over alternatieven en ons te betrekken in het vervolg. Hier de reactie.

Jaarvergadering: 31 maart

Jaarvergadering Wijkvereniging Roomburg

De plannen voor 2015: Wijkvisie maken, Roomburg schoon en zuinig, jaarfeest 5 sept, etc. Zie hieronder het Activiteitenplan.

De mensen voor 2015: vier enthousiaste extra mensen hebben zich gemeld voor het bestuur (zie hieronder), nog meer zijn actief in de wijk, en uw inzet en suggesties zijn ook van harte welkom!

Het geld voor 2015: de gemeente en diverse fondsen hebben potjes beschikbaar, die we graag willen aanspreken om nog meer voor onze mooie wijk te kunnen doen.

Wanneer: 31 maart 20.00 uur, zaal open 19.30 uur, afsluiting rond 21.30 uur met een drankje.

Waar: De Arcade

Affiche jaarvergadering 2015, Activiteitenplan 2015 Jaarafrekening 2014 Begroting 2015

De kandidaten voor het bestuur:

  • Lahbib El houari woont aan de Vitruviuslaan. Hij wil zich vooral inzetten voor de sociale cohesie in de wijk, onder meer als contactpersoon voor het sociaal wijkteam.
  • Gerda Jans woont aan de Octavialaan. Zij heeft het initiatief genomen voor een commissie duurzaamheid en wil ook meedoen in de redactie van de ROME-krant.
  • Egbert Sneller woont aan de Senecastraat. Hij wil zich in eerste instantie vooral storten op de organisatie van het volgende wijkfeest op 5 september.
  • Jaap Stokking woont aan de Minervalaan. Hij is bereid voorzitter te worden en wil zich o.a. inzetten voor contacten met de gemeente, duurzaamheid en de website.
  • Liesbeth Dijkdrent en Reini Hulsker vormden afgelopen jaar het bestuur en willen graag verder als secretaris (en drijvende kracht achter de ROME-krant) en penningmeester.

Verkiezingsdebat – update

Verkiezingsdebat

12 maart 2015

19.30 uur

Hof van Roomburgh

 

18 maart 2015 zijn de verkiezingen van de Provinciale Staten en de Waterschapsverkiezingen.

Wat is de rol van de Provincie voor onze wijken?

Op het verkiezingsdebat van 12 maart gaan we, aan de hand van stellingen, op zoek naar de visie van de partijkandidaten over thema’ die van belang zijn voor onze woonomgeving. 

Aanwezig zullen zijn de volgende kandidaten:

GroenLinks                        Jan Laurier en Frauke Joester
Partij voor de Dieren          Dick de Vos
D66                                    Jan Puts
CDA                                   Marischa Kip
ChristenUnie                      Arjan Witte
VVD                                   Marijke van Dobben de Bruijn
50PLUS                             Willem Bakx
SP                                      Frank Johan Hoogendam
PvdA                                  Annelies Pilon

Het debat begint om 19.45 uur, inloop vanaf 19.30 uur in het wijkrestaurant Zorgcentrum Roomburgh, Hof van Roomburgh 46, 2314 ZC Leiden.

Kom naar het verkiezingsdebat om te praten over wat de Provincie voor ons kan doen!