Een idee voor een leefbaarder wijk? Dien het in!

Vanaf 1 juli heeft de gemeente geld beschikbaar voor wijkinitiatieven op het gebied van leefbaarheid. Kleine en iets grotere projecten komen in aanmerking voor volledige of gedeeltelijke subsidiëring. Het bestuur van de wijkvereniging Roomburg roept iedereen op hier ideeën voor in te dienen. Denk aan openbare ruimte, verkeer, welzijn, veiligheid, communicatie en participatie. De eerste deadline voor projecten is 1 september, de volgende 1 januari. De procedure en voorwaarden staan op www.leiden.nl/subsidieregeling. Indiening moet bij de gemeente. Het wijkbestuur hoort ook graag welke ideeën er leven en is van harte bereid om mee te denken: bestuur@wijkroomburg.nl.

U hebt vast ook wel gedachten over wat onze wijk nog aantrekkelijker zou kunnen maken. Allerlei initiatieven zijn denkbaar. Tot €3000,- wordt het gehele bedrag gesubsidieerd. Het wijkbestuur denkt bijvoorbeeld aan kleine verkeerskundige ingrepen, betere informatie over wat er in de wijk allemaal voor bijzonders is te vinden, het organiseren van sportieve of culinaire activiteiten, duurzaamheidsinitiatieven of het verbeteren van de voorzieningen in het park. Zo maken we samen de wijk mooier, leuker en nog meer een prettige samen-leving!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>