De wijkvereniging

De wijkvereniging werkt aan het aantrekkelijker maken en houden van onze wijk. Diverse mensen zetten zich hier vrijwillig voor in, met losse activiteiten of in commissies. We kunnen natuurlijk altijd nog meer enthousiastelingen gebruiken! Er zijn momenteel drie eigen commissies: wijkvisie/sociaal, duurzaamheid, verkeer. Twee commissies hebben we samen met Meerburg: organisatie wijkfeest, redactie ROMEkrant.

De samenstelling van bestuur sinds 31 maart 2015:

_MG_5275_MG_5965_MG_5952

  • Voorzitter – Jaap Stokking (Minervalaan)
  • Secretaris - Liesbeth Dijkdrent (Senecastraat)
  • Penningmeester - Reini Hulsker-Bosma (Julius Caesarlaan)

_MG_5328_MG_5327    _MG_5298

  • Lid – Lahbib El houari (Vergiliusstraat, contactpersoon sociaal wijkteam)
  • Lid – Gerda Jans (Octavialaan, trekker commissie duurzaamheid)
  • Lid – Egbert Sneller (Senecastraat, trekker wijkfeest)

Contact met het bestuur of één van de commissies? Schiet één van ons aan of mail naar bestuur@wijkroomburg.nl.