Jaarvergadering 2016

Wees welkom op de Jaarvergadering!

19 april 2016, 19.30-21.30 in de Arcade

  • Terugblik op 2015 en vooruitblik op 2016 (zie activiteitenplan hieronder)
  • Thema veiligheid
  • Thema energie: stadswarmte en zonnepanelen
  • Financiële verantwoording: jaarafrekening 2015

Afsluiting met een borrel!

 

Activiteitenplan 2016 van de Wijkvereniging Roomburg

 

Op 19 april 2016 wordt het activiteitenplan van de Wijkvereniging gepresenteerd tijdens de Jaarvergadering in de Arcade en zullen vier nieuwe bestuursleden worden benoemd en aan u voorgesteld.

 

Wijkvisie 2025

Afgelopen maanden is al hard gewerkt aan een gezamenlijke wijkvisie met Meerburg. De belangrijkste wensen vanuit de wijk zijn behoud/uitbreiding van groen en voorzieningen, ontmoeten, en mens- (in het bijzonder kind-) en milieuvriendelijkheid. Er zijn acties bedacht en werkgroepjes geformeerd. Nu komt het aan op uitwerken en uitvoeren van de acties. Ook zullen we de wijkvisie toetsen in een brede bijeenkomst, ook met politici. Tussendoor willen we nog diverse uitdagende acties organiseren, zoals de lopende tekenwedstrijd voor kinderen (zie de ROMEkrant).

 

Jaarfeest 27 augustus

Het succes van de afgelopen jaren moedigt aan om opnieuw een mooi feest op te zetten. Helaas moeten we de vorige trekker, Egbert, door verhuizing missen, maar er staan alweer nieuwe trekkers op, maar… zij kunnen het niet alleen, dus… Als thema denken we aan Dromen waarmaken: en nu de wijkenvisie uitvoeren!

 

Roomburg schoon en zuinig

  • Vorig jaar is uiteindelijk een beperkte schoonmaak geweest door kinderen van de Arcade. Dit jaar gaan we opnieuw proberen dit grootser in te zetten. Bovendien bestaat het idee om regelmatig kleine prikacties te houden.
  • Het repareercafé: het is nog niet gelukt dit te organiseren, maar we houden het op de agenda. Weggooien is zonde, dus wie belangstelling heeft of handig is, meld u zich aan om dit te helpen organiseren.
  • Vorig jaar hebben we ons geroerd over de plannen van NUON om ons warmtenet aan te sluiten op het stadsverwarmingsnet Rotterdam. De gemeente gaat dit jaar een warmtevisie maken en wij bemoeien ons daar graag tegenaan. Trefwoorden: betaalbaar en duurzaam.
  • De gemeente heeft ook een bredere energie-opgave, op weg naar een klimaatneutrale gemeente. Onze wijk is al best duurzaam gebouwd, maar waarom zouden we niet een stapje extra doen? Dat kan bovendien schelen in de portemonnee.

 

Verkeerscommissie

De schoolomgeving wordt, mede dankzij onze inspanningen, binnenkort heringericht. Ook de kruising Willem van der Madeweg-Fortunaweg is bijna klaar. We houden vinger aan de pols wat betreft de veiligheid. Een nieuw aandachtspunt zal de bussluis vormen, nu in het Wijkvisieproces duidelijk is geworden dat velen graag zien dat we zonodig ook met de auto bij de voorzieningen (Spar, huisarts) kunnen komen. Andere issues zijn de snelheid in de wijk, de mogelijke parkeeroverlast door betaald parkeren aan de andere kant van het kanaal, en wordt het niet tijd om ook de problematiek van de fietsersbrug op te lossen?

 

Communicatie

De ROME-krant blijft een succesnummer. De digitale nieuwsbrief wordt steeds breder verspreid. We hebben sinds vorig jaar ook een Facebookpagina en sinds kort zijn ook buurt-app’s actief. Bovendien worden de websites van onze wijken samengevoegd tot www.roommeerburg.nl en gevuld met nog meer achtergrondinformatie..

 

Kinderactiviteiten

Kinderactiviteiten worden steevast door vrijwilligers opgepakt. De wijkvereniging sponsort deze initiatieven met een financiële bijdrage. Dit jaar opnieuw de straatspeeldag, en ook op andere dagen zullen vast leuke activiteiten worden georganiseerd. Extra hulp en initiatieven voor kinderactiviteiten zijn altijd welkom.

 

Communicatie met de gemeente Leiden

De gemeente de laatste tijd meer oog voor wat er in de wijken gebeurt, en zelfs heuse wijkregisseurs aangesteld. Afgelopen jaar zijn er al veel contacten geweest, bijvoorbeeld over de subsidieregeling wijkinitiatieven (ons aangevraagde stroom- en waterpunt in park Matilo gaat er komen! Nieuwe ideeën zijn nog welkom via www.leiden.nl/subsidieregeling)  en ook de komst van vergunninghouders heeft de gemoederen bezig gehouden. Nader onderzoek kan ertoe leiden dat wij zo’n 60 nieuwe wijkbewoners op de Rijnvreugdlokatie mogen verwelkomen.

Wijkvereniging Roomburg

19 april 2016

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>